Testamentin tekeminen

Minulta on vuosien varrella kysytty lukuisia kertoja, milloin kannattaa tehdä testamentti. Kysymys on voitu esittää myös muodossa, pitäisikö nyt tehdä testamentti. Yleensä olen vastannut, että jos asia on jo käynyt mielessä, niin todennäköisesti testamentin tarpeellisuus on ainakin hyvä selvittää.

Perintökaaren mukaan testamentin voi tehdä jokainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, sekä viisitoista vuotta täyttänyt siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.

Yleensä testamentin tekemistä on hyvä harkita silloin, kun varallisuutta alkaa kertyä. Testamentti onkin yksi jäämistösuunnittelun keinoista.

Avopuolisoita muistutetaan usein tekemään testamentti jälkeen elävän turvaksi. Perintökaari kun suojaa vain avioliitosta leskeksi jäävää puolisoa. Laki tosin tuntee mahdollisuuden avustuksen antamiseen jäämistöstä tietyin edellytyksin myös avopuolisolle.

Aviopuolisoidenkin kohdalla testamentilla voidaan lesken asemaa säätää sellaiseksi kuin puolisot näkevät tarpeelliseksi. Usein pyritään esimerkiksi tekemään rintaperillisen mahdollinen lakiosavaatimus kannattamattomaksi.

Perintökaari rakentuu pitkälti ydinperhekäsityksen varaan. Nykyisin perherakenteet ovat kuitenkin hyvin moninaisia. Uusperheissä lapsia voidaan arjessa kohdella hyvinkin tasavertaisesti, mutta perintöoikeudellisesti tilanne on erilainen. Lisäksi uusperheissä voi tulla eteen hyvin poikkeavia perimystilanteita, joihin ei ole osattu varautua ilman huolellista jäämistösuunnittelua.

Lapsettomallakin henkilöllä on usein syytä miettiä testamentin tekemistä. Ilman testamenttia perintö menee vanhemmille taikka sisaruksille, jos vanhemmat ovat jo kuolleet. Jos sisaruksia on paljon, voi perintö pirstaloitua pieniin osiin. Jos perillisiä ei ole jäljellä lainkaan eikä testamenttia ole tehty, menee koko perintö valtiolle.

Itse olen usein korostanut lisäksi sitä, että yritystoimintaa harjoitettaessa on hyvä miettiä, paitsi avioehtosopimuksen tarpeellisuutta, myös testamentin tekemistä.

Testamenttityyppejä on monenlaisia. Testamentilla on mahdollisuus antaa saajalle pelkkä omaisuuden tuotto-oikeus. Hallintaoikeustestamentit ovat myös tavanomaisia ja usein käytetään rajoitettua omistusoikeustestamenttia. Näissä kaikissa testamentin saajan oikeutta rajoittaa jonkun toisen oikeus. Sen sijaan nimityksenä mukaisesti täysi omistusoikeustestamentti antaa saajalleen rajoittamattomat oikeudet.

Hyvin usein testamentilla haetaan myös verotuksellisia etuja. Joskus verosuunnittelu voi olla pääasiallinen tai jopa ainoa syy testamentin tekemiselle. Tällöinkin on hyvä varmistaa, että testamentti todella vastaa tekijänsä tahtoa.

Joissakin tapauksissa testamentti on saatettu tehdä vain sen vuoksi, että perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus on suljettu pois. Tällä on haluttu säilyttää perittävän omaisuus omassa suvussa.

Testamentti on tiukan määrämuotoinen oikeustoimi. Mikäli muotovaatimukset eivät täyty, voi koko testamentti olla pätemätön. Myös erilaisia asiakirjamalleja käytettäessä voi jäädä huomaamatta, että malli ei omaan tilanteeseen edes sovi. Siksi testamentin tekemisessä on aina hyvä käyttää asiantuntijaa.

Elämässä tilanteet muuttuvat usein ja se pitää muistaa myös testamentin kohdalla. Kerran tehty testamentti ei muuttuneissa tilanteissa välttämättä vastaakaan enää perittävän tahtoa. Siksi testamenttia om myös hyvä varautua muuttamaan, jos siihen tarvetta ilmenee. Testamentin voi myös kokonaan peruuttaa, jos sille ei enää ole lainkaan tarvetta.

Lue lisää: Jäämistösuunnittelu