Pakkausten tuottajavastuu laajenee pieniinkin yrityksiin

Jätelain muutoksen myötä pakkausten tuottajavastuu laajenee kaikkiin yrityksiin vuoden 2024 alussa, kun aiempi miljoonan euron liikevaihdon raja on kumottu. Maksuja peritään pakkausten tonnimäärän perusteella, mutta sen lisäksi veloitetaan liittymis- ja perusmaksuja. Ilmoittamisvelvollisuudesta aiheutuu myös huomattavaa vaivaa, kun pakkausmateriaalit pitää eritellä.

Lakiin otettu uusi palvelupakkausten määritelmä rajaa jonkin verran tuottajavastuun piiriä. Niinpä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myyntipaikalla suoraan kuluttajille tapahtuvaan myyntiin käytettävien pakkausten tuottajana pidetään pakkausten valmistajaa tai maahantuojaa. Samoin käsittelemättömiin maatalous- ja puutarhatuotteisiin käytettävien viljelijäpakkausten tuottajana pidetään pakkausten valmistajaa tai maahantuojaa.

Pienetkin yritykset ovat tuottajavastuullisia, jos ne tuovat itse maahan palvelupakkauksia tai pakattuja tuotteita taikka pakkaavat tuotteita myytäväksi muutoin kuin myyntipaikalla suoraan kuluttajalle tapahtuvan myynnin yhteydessä. Varsinkin viimeinen kriteeri eli myytäväksi pakkaaminen tarkoittaa merkittävää laajennusta pakkausten tuottajavastuullisten yritysten määrään, kun aiempi miljoonan euron liikevaihdon raja on kumottu. Arvioiden mukaan tuottajavastuun piiriin tulee 20 000 – 30 000 uutta yritystä. 

Käytännössä yritys hoitaa pakkausten tuottajavastuunsa, kun se tekee Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kautta sopimuksen tuottajayhteisön kanssa. Pakkausalan tuottajayhteisöjä ovat Suomessa Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Ne vastaavat kartonki-, paperi-, muovi-, metalli-, lasi- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

Hallinnollinen taakka lisääntyy

Lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä todettiin, että pienille yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voitaisiin vähentää säätämällä pieniä määriä pakkauksia markkinoille saattaville tuottajille kirjanpitoa ja tiedonantoa koskeva kevennetty menettely.

Jätelain muutoksen yhteydessä säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa tuli lievennys sellaisille yrityksille, jotka saattavat markkinoille vähemmän kuin 50 tonnia pakkauksia vuodessa. Nämä yritykset voivat toimittaa seurantatiedot kevennettyinä. Tällöin riittävää on ilmoittaa markkinoille saatettujen pakkausten määrä tonneina materiaaleittain ilman tarkempaa erittelyä. Tämä helpotus on ollut voimassa jo tämän vuoden alusta eli se ei ole tarkoitettu pelkästään uusille ilmoitusvelvollisille yrityksille.

Raportointi suoritetaan vuosittain Ringille. Tällä hetkellä Ringin kotisivuilta ei edes löydy kevyeen ilmoittamiseen tarkoitettavaa lomaketta eikä sen ohjetta. Tähän asti pakkausmäärät on ilmoitettu tonneissa yhden desimaalin tarkkuudella. Saadun tiedon mukaan Rinki selvittelee parhaillaan tarvetta desimaalimäärän lisäämiseen jopa niin, että ilmoitusvelvollisuus voi jatkossa olla kilomääräinen.

Erityisesti pienten yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen pitäisi olla aktiivisesti esillä kaikessa yrityksiä koskevassa lainsäädäntötyössä. Se on keskeisellä sijalla myös Euroopan unionin paremman sääntelyn agendalla. Pakkausten tuottajavastuun laajentamisessa asia on sivuutettu hyvin heppoisesti.

Maksuja tulee joka tapauksessa

Vaikka pienen yrityksen pakkausmäärät olisivatkin tonnien desimaaleissa, peritään yrityksiltä myös liittymis- ja vuosimaksuja. Esimerkiksi Sumi Oy:n julkaiseman vuoden 2024 hinnaston mukaan liittymismaksu on 49 euroa ja vuosittainen yrityspalvelumaksu vähintään 79 euroa. Suomen Pakkaustuottajat Oy:llä vuosittainen hallinnointimaksu on vähintään 100 euroa, mutta erillistä liittymismaksua ei peritä. Monilla kaikkein pienimmillä yrityksillä nämäkin maksut voivat hyvinkin olla suurempia kuin yrityksen käyttämien vuosittaisten pakkausmateriaalien hinta.

Mikäli yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, toimintaa ei katsota ammattimaiseksi eikä yritys tällöin ole tuottajavastuussa. Samoin aivan satunnaista pakkaustoimintaa ei katsota ammattimaiseksi. Yrityksen ei myöskään tarvitse raportoida uudelleen käyttämiään pakkauksia, joista tuottajavastuu on jo hoidettu.

Ilmoitusvelvollisuus on vuosittain täytettävä helmikuun loppuun mennessä. Myöhästyneestä ilmoituksesta peritään korotettu maksu. ELY-keskus voi puolestaan määrätä ilmoituksen tekemättä jättämisestä laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1 % yrityksen edellisen vuoden liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Tuottajavastuun laajentuminen astuu voimaan vuoden 2024 alussa. Yritysten tulee siis liittyä tuottajajärjestöön, mutta ensimmäinen raportointi tehdään vasta vuoden 2025 alussa. Vuoden 2025 maksut ja tarkennukset ilmoitusvelvollisuuteen julkaistaan vasta syksyllä 2024.

Kevennetyn raportoinnin kierrätysmaksut €/tn 2024  Sumi OySuomen Pakkaus-
tuottajat Oy
Paperikuitupakkaukset42,0049,00
Muovipakkaukset185,00190,00
Metallipakkaukset62,0039,00
Lasipakkaukset92,0098,00
Puupakkaukset2,601,80

Lisätietoa pakkausten tuottajavastuusta:

https://rinkiin.fi/2023/11/02/onko-yrityksesi-tuottajavastuussa-pakkausten-tuottajavastuu-laajenee-kaiken-kokoisille-yrityksille/

https://rinkiin.fi/tuottajavastuu/usein-kysyttya-tuottajavastuusta/

https://sumi.fi/tuottajavastuu/

https://suomenpakkaustuottajat.fi/tuottajavastuu/