Tavaroiden hinnanalennusilmoituksiin muutoksia

Ns. hintamerkintäasetus edellyttää, että vähittäiskaupassa elinkeinonharjoittajat ilmoittavat markkinoinnissaan yksiselitteisellä, helposti tunnistettavalla ja selkeästi luettavissa olevalla tavalla tavaran myyntihinnan ja yksikköhinnan. Vuoden 2023 alussa voimaan tulevan kuluttajansuojalain muutoksen mukaan tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan markkinoitaessa on ilmoitettava myös se alin hinta, jolla kyseistä tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Nykyisten säännösten mukaan kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Uutena velvollisuutena on siis ilmoittaa lisäksi alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos kyseisen tavaran hintaa on jo näiden 30 päivän aikana alennettu, on markkinoinnissa alimpana hintana ilmoitettava tämä alennettu hinta, vaikka hinta olisi sittemmin nostettu takaisin aiemmalle tasolle.

Aiemminkin yritykset ovat hinnanalennusilmoituksen yhteydessä halutessaan voineet ilmoittaa hyödykkeestä aikaisemmin perityn hinnan. Uuden sääntelyn mukaan aiemman hinnan ilmoittaminen tulee nyt pakolliseksi.

Uusi säännös soveltuu paitsi tilanteisiin, joissa tavaran hinta tai hinnanalennus ilmoitetaan euromääräisenä, myös tilanteisiin joissa hinnanalennus ilmoitetaan prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti. Säännöstä sovelletaan siis elinkeinonharjoittajan kaikkiin myyntiväitteisiin siitä, että tavarasta veloitettavaa hintaa on alennettu.

Säännöksellä ei kuitenkaan rajoiteta millään tavalla sellaista tavaroiden hintojen vaihtelua tai laskua, johon ei liity hinnanalennusta koskevaa ilmoitusta.

Yksilöimätöntä tavarajoukkoa koskevassa hinnanalennuksessa ei aiempia hintoja tarvitse ilmoittaa. Esimerkiksi yrityksen kaikkia tavaroita tai jonkin rajoitetun alan tavaroita koskevassa mainoksessa ei aiempia hintoja tarvitse ilmoittaa.

Pitkäkestoisiin kampanjoihin on säädetty vielä lisätäsmennys. Jos yhtäjaksoinen markkinointikampanja kestää enintään 60 päivää ja hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Yli 60 päivää kestävissä kampanjoissa sovelletaan 30 päivän pääsääntöä. Tällöin uudessa ilmoituksessa on siis kerrottava alin hinta, jolla kyseistä tavaraa on markkinoitu edeltäneiden 30 päivän aikana.

Uusi säännös ei koske palveluiden markkinointia. Myöskään paljousalennuksiin tai lisäetujen markkinointiin säännöstä ei sovelleta.

Tietyille kuluttajaryhmille kohdennettuihin alennuksiinkaan uutta säännöstä ei sovelleta. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyllä alennuskoodilla markkinoitavat hinnanalennukset.

Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske myöskään nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden markkinointia.

Lue lisää:
Kilpailu- ja kuluttajaviraston esimerkkejä alennusilmoittelusta